Skip to content

Mitkä ovat kaupallisten tuontikiintiöiden vaikutukset ja seuraukset?

25 de elokuu de 2021
consecuencias cuotas importacion comercial 11715

On olemassa erilaisia ​​strategioita päästä ja kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, mutta tullien tai tuontikiintiöiden kaltaisia ​​näkökohtia on otettava huomioon. Seuraavan oppaan kautta opastamme sinua mitkä ovat kaupallisten tuontikiintiöiden vaikutukset ja seuraukset.

Mitä tuontikiintiöt ovat?

Kiintiöt asettavat rajoituksen tuotteiden määrä jotka voidaan tuoda. Toisaalta tuontitariffit tarkoittavat veroja, jotka on maksettava tuonnista, joten on kätevää tietää tariffiesteiden edut ja haitat, mutta tänään keskitymme kiintiöihin.

Alhaisella tuontikiintiöllä on yleensä suora vaikutus hintaan ja muut asiaan liittyvien tuotteiden näkökohdat. Itse asiassa näiden näkökohtien pitäisi olla analyysikysymys kaikille, jotka haluavat tuoda tuotteita henkilökohtaiseen käyttöön tai tukkukauppaan.

Kansalliset tuotanto- ja tuontikiintiöt tai -tullit

Yleensä yksi tavaroiden tuontitariffien ja -kiintiöiden yleinen tuki on Kansallinen tuotanto. Näin ainakin hallitukset ja instituutiot kommentoivat. Tähän liittyen on kuitenkin analysoitava useita asioita.

Tietyillä kansalliselle tuotannolle viittaavilla näkökohdilla tuontikiintiöt voivat todellakin on todellinen hyöty. Toisin sanoen tuontitullit voivat auttaa kotimaisessa tuotannossa, mutta on pidettävä mielessä joitakin asioita.

On selvää, että tämä pätee vain tuontituotteisiin tuotetaan kansakunnassa. On myös kätevää tietää tullien ja tullien edut ja merkitys kaupassa, joka vaikuttaa samalla tavalla kuin aiemmin. Lopuksi ongelma on se, että tuontikiintiöt kattavat usein myös tuotteet, joita ei tuoteta maassa, joten keskustelu jatkuu.

Joka tapauksessa kiintiöiden ja tullien vaikutukset kansakunnan talouteen ovat moninaiset. Tämän vuoksi kommentoidaan joitain näistä analysoinnin arvoisia näkökohtia aiheesta.

Mitkä ovat kaupallisten tuontikiintiöiden vaikutukset ja seuraukset?

Tuontikiintiöiden ja muiden samankaltaisten toimenpiteiden vaikutukset on analysoitava. Siksi kommentoimme alla joitakin Vaikutukset, joihin tämäntyyppiset toimenpiteet vaikuttavat.

Hinnankorotus

Epäilemättä helpoin vaikutus tuontikiintiöiden tulkitsemiseen on tuotteiden hintojen nousu. Koska tietyn tuotteen tuonti on selvästi rajoitettu, se tekee kokonaismyyntihinnan korkeammaksi kuin tuotteen, joka on helpompi tuoda massaan.

tuontisatamiin

Vapaakauppasopimuksen edut ja haitat ovat kiistattomat, mutta voivat apua kustannuksissa kiintiöillä on joissakin suhteissa suora vaikutus hintoihin.

Tuontikiintiöiden rajoittaminen voi vaikuttaa suoraan kuluttajiin, koska hinnat ovat yleensä kalliimpia kuin maissa, joissa tuontivapaudet ovat suurempia. Itse asiassa tuontirajoitukset ovat hyvin yleisiä Latinalaisen Amerikan maissa, ja ne ovat yksi monista syistä, joita tuotteet aiheuttavat kalliimpia kuin kehittyneissä maissa.

Epäilemättä Ulkomainen investointi Se on yksi monien kansakuntien taloudellisista pilareista ja on osoittautunut hyväksi monilla aloilla. On selvää, että sillä on myös kielteisiä puoliaan, mutta tämä johtaa toiseen keskusteluun.

Tuontikiintiöt ovat joka tapauksessa varmasti kykeneviä pelotella ulkomaisia ​​sijoittajia. Sijoittajilla tarkoitamme myös hyvämaineisia yrityksiä, jotka eivät näe rajoitetun tuontikiintiön maita liiketoimintavaihtoehtona. Itse asiassa tämä on syy siihen, että jotkin asiaankuuluvat merkit eivät ole joissakin maissa.