Skip to content

Mitä eroja on yrityksen heikkouden ja vahvuuden välillä?

26 de elokuu de 2021
conoce debilidades fortalezas empresa 10545

Kaikilla yrityksillä on omat ominaisuutensa, joiden avulla ne voivat erottua alueella, jolla ne harjoittavat toimintaansa. On kuitenkin olemassa tiettyjä heikkouksia, jotka, jos niitä ei havaita ajoissa, voivat heikentää minkä tahansa yksikön suorituskykyä. Tästä syystä on tärkeää tietää myös SWOT -analyysin merkitys Mitä eroja yrityksen heikkouden ja vahvuuden välillä on?

Mikä on ”linnoitus” liike -elämässä?

Kun puhutaan termistä ”vahvuus” yrityksessä, se viittaa organisaation ominaisuuksiin, eli erityispiirteisiin, jotka mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Tästä syystä nämä ominaisuudet tai vahvuudet ovat sisäiset elementit mille tahansa yritykselle, ja vain sama voi hallita sitä. Lisäksi vahvuutta pidetään myönteisenä tekijänä yritykselle, mikä antaa sille selvän edun kilpailukyvyn kannalta.

Mikä on ”heikkous” liiketoimintaympäristössä?

”Heikkous” on keskeinen tekijä tietäessä puutteet, jotka vaikuttavat kielteisesti esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Yleensä heikkouksia havaitaan sisäisen analyysin yhteydessä, joten ne ovat ratkaisevia tekijöitä jotka voivat vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn, jos ne pysyvät piilevästi.

Siksi on tarpeen tehdä strategista suunnittelua puutteiden tai ”heikkouksien” havaitsemiseksi, joista voi tulla vahvuuksia, kun on olemassa selvä tieto siitä, mitä tehdään väärin, jotta siitä saadaan mahdollisuus parannukseen.

Erot yrityksen ”heikkouden” ja ”vahvuuden” välillä

Yrityksen heikkous ja vahvuus ovat kaksi tekijää itsearviointi erittäin tärkeä, koska niiden avulla voimme määrittää erittäin kilpailukykyisten markkinoiden positiiviset ja negatiiviset puolet. Tästä syystä on tärkeää tietää, miten molemmat tekijät eroavat toisistaan ​​ja mitä toimintoja voidaan toteuttaa, jotta voittoa tavoittelematon tai voittoa tavoittelematon organisaatio voi täysin hallita suoritustaan.

Heikkouden ja voiman vaihtelevuus

Linnoitus voi muuttua liiketoiminnan tyypin ja sen tarjoaman tuotteen tai palvelun mukaan. Heikkous riippuu kuitenkin yleisistä tekijöistä, jotka viittaavat mille tahansa yritykselle tyypillisen toiminnan riittämättömään suorittamiseen, kuten tyhjä tai väärä strateginen suunnittelu, markkinoinnin huono soveltaminen tai heikko Henkilöstökoulutus.

Vahvuus puolestaan ​​riippuu tuote tai palvelu tarjotaan asiakkaille, tuotantokapasiteetti, kustannukset ja hinnat verrattuna muihin samantyyppisiin yrityksiin, uusien tekniikoiden käyttö ja koulutettujen työntekijöiden läsnäolo eri tilanteisiin vastaamiseksi.

Heikkouden ja voiman vaikutus

Heikkous tuottaa a negatiivinen vaikutus yritykseen kun se saapuu ajoissa tai jää huomaamatta. Tämä tekijä estää tavoitteiden oikean kehityksen ja aiheuttaa siten ongelmia, jotka vaarantavat minkä tahansa yrityksen tehokkuuden, ennakoinnin ja kestävyyden.

heikkoudet vahvuudet yritys

Vahvuus puolestaan ​​tuo lisäarvoa yritykselle, koska se antaa sille etua, jota muilla yrityksillä ei ehkä ole. Se tuottaa positiivinen tai vahva puoli se helpottaa tavoitteidesi saavuttamista. Siten vahvuudet ohjaavat yrityksen suorituskykyä ja mahdollistavat sen erottumisen kilpailijoista aivan kuten asianmukaista markkinointisuunnitelmaa kehitettäessä.

Tapa tunnistaa heikkous ja vahvuus

Heikkoutta ei voida helposti tunnistaa, koska tämä prosessi edellyttää puolueetonta itsearviointia. Tämä riippuu jo aiemmin suunnitelluista toimista, jotta voidaan tietää todelliset esteet, konfliktit tai riskitilanteita jotka tapahtuvat tiettynä aikana. Siksi perusteellinen analyysi voi auttaa määrittämään, mitkä ovat kielteiset vaikutustekijät yritykselle.

Toisaalta vahvuudet ovat yleensä helposti tunnistettavia tekijöitä, koska erottua ensi silmäyksellä. Vaikka vahvuudet edellyttävät myös analyysiprosessia niiden tunnistamiseksi, arvostus on yleensä vähemmän monimutkaista, koska se korostaa yrityksen suotuisia ja mielenkiintoisimpia kohtia.